Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα

Из штампе је изашла 46. књига Посебних издања Византолошког института САНУ Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνοραаутора академика Гојка Суботића и јеромонаха Јустина.