VISANU logo
ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ
СРПСКА АКАДАМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сарадници

Са својим међународним угледом и утицајем на разнолике медиевистичке студије у нашој земљи, као и због свог јединственог положаја код нас, институт има добре основе за даљи развој научне дисцплине или, тачније речено, збира научних дисциплина које данас чине савремену византологију. Тренутно институт има 14 сталних сарадника, који осим научне делатности, учествују у раду управних и других органа Института. Од њих су троје чланови САНУ, међу којима су двојица и чланови Атинске академије (Грчка академија наука), а један Македонске академије наука и уметности. Поред њих, за пројекат института у периоду 2011–2014. везано је још 5 домаћих и 3 страна истраживача.

Готово сви сарадници су често позивани на међународне научне скупове или као предавачи по позиву на иностране универзитете, неки су били или су сада уредници или сарадници међународних и националних енциклопедијских издања. Посебно је значајна чињеница што институт представља језгро окупљања још десетак научних радника из сродних дисциплина, који на разне начине сарађују у институтским пројектима или у управљању институтом. Ова пракса, која траје деценијама, показала се изванредном и представља, у правом смислу речи, узор мултидисциплинарне сарадње.

Стални сарадници института:

 • др Љубомир Максимовић, академик, професор емеритус
 • др Гојко Суботић, академик
 • др Мирјана Живојиновић, академик
 • др Бојана Крсмановић, научни саветник, директор 
 • др Станоје Бојанин, виши научни сарадник
 • др Бојан Миљковић, виши научни сарадник
 • др Предраг Коматина, виши научни сарадник
 • др Љубомир Милановић, виши научни сарадник
 • др Срђан Пириватрић, виши научни сарадник
 • др Милош Цветковић, научни сарадник
 • др Бојана Павловић, научни сарадник
 • др Тамара Илић, научни сардник
 • др Јована Шијаковић, научни сарадник
 • др Марка Томић, научни сарадник
 • Зоран Јовановић, истраживач приправник