VISANU logo
ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ
СРПСКА АКАДАМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Зборник радова Византолошког института

Зборник радова Византолошког института – ЗРВИ излази од 1952. године и припада реду угледних и светски познатих часописа у области византологије.

Рок за предају радова је 1. јун.

За детаљније информације посетите адресу часописа:  zrvi-visanu.rs.

Редакциони одбор Зборника радова Византолошког института

Уредник: Бојана Крсмановић

Секретар редакције: Јована Шијаковић (zrvi@vi.sanu.ac.rs)

Чланови редакције:

  • Станоје Бојанин, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Нилс Гаул, The University of Edinburgh, Единбург
  • Михаел Гринбарт, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Минстер
  • Мирјана Живојиновић, Српска академија наука и уметности, Београд
  • Вујадин Иванишевић, Српска академија наука и уметности, Београд
  • Ерика Јухас, ELTE Eötvös József Collegium, Будимпешта
  • Јованка Калић, Српска академија наука и уметности, Београд
  • Сергеј Карпов, Московский государственный университет, Москва
  • Предраг Коматина, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Бојана Крсмановић, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Александар Лома, Универзитет у Београду – Филозофски факултет / Српска академија наука и уметности, Београд
  • Марија Мавруди, University of California, Berkeley, Беркли
  • Љубомир Максимовић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет / Српска академија наука и уметности, Београд
  • Миодраг Марковић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд / Српска академија наука и уметности, Београд
  • Атанасиос Маркопулос, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Атина
  • Љубомир Милановић, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Бојан Миљковић, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Срђан Пириватрић, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Клаудија Рап, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, Беч
  • Гојко Суботић, Српска академија наука и уметности, Београд
  • Евангелос Хрисос, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Атина
  • Дејан Џелебџић, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд
  • Јована Шијаковић, Византолошки институт САНУ, Београд
  • Жан-Клод Шене, Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Париз
  • Петер Шрајнер, Universität zu Köln, Келн

  Посебна издања Византолошког института

  До данас је објављено 50 књига, од којих известан број у заједници са другим домаћим и иностраним установама. Међу њима се издвајају монографије, едиција Византијски извори за историју народа Југославије, са, до сада, објављених 5 књига (репринт прва 4 тома је издат 2007. године), два зборника са националних конференција – Зборник радова са 3. југословенске конференције византолога (2002) и Зборник радова са 5. националне конференције византолога Византијски свет на Балкану I - II   (2012), као и зборник ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Зборник у част Мирјане Живојиновић (2015). Неки наслови из ове серије накнадно су објављени на страним језицима код иностраних издавача.

  Листа публикација у серији:

  50.

  Предраг Коматина, Константин Порфирогенит и рана историја Јужних Словена,  Београд 2021.

  49.

  Божидар Ферјанчић, Србија и Византија, Београд 2019.

  48.

  Гласови и слике: облици комуникацијe на средњовековном Балкану (IV–XVI век), ур. С. Бојанин, Љ. Милановић, М. Цветковић, Београд 2020.

  47.

  Бојана Крсмановић, „E, e, шта је то?“ Евнуси у војном врху Византијског царства (780-1025), Београд 2018. 

  46.

  Γκόικο Σούμποτιτς – Ιερομόναχος Ιουστίνος, Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα, Βελιγράδι 2017.

  45.

  Бојан Миљковић, Чудотворна икона у Византији, Београд 2017.

  44.

  ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Зборник у част Мирјане Живојиновић I–II, ур. Бојан Миљковић – Дејан Џелебџић, Београд 2015.

  43.

  Предраг Коматина, Црквена политика Византије од краја иконоборства до смрти цара Василија I, Београд 2014.

  42.

  Византијски свет на Балкану I–II, Зборник радова са Пете националне конференције византолога (Београд, 4-6. новембар 2010), ур. Љубомир Максимовић, Бојана Крсмановић, Радивој Радић, Београд 2012.

  41.

  Гојко Суботић, Долац и Чабићи, Београд 2012.

  40.

  Маја Николић, Византијски писци о Србији 1402–1439, Београд 2010.

  39.

  Миодраг Марковић, Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност, Београд 2009.

  38.

  Бојан Миљковић, Житија Светог Саве као извори за историју средњовековне уметности, Београд 2008.

  37.

  Bojana Krsmanović, The Byzantine Province in Change (On the Threshold between the 10th and the 11th Century), Belgrade – Athens 2008.

  36.

  Сотирис Кисас, Оморфоклисија. Зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касторије, Београд 2008.

  35.

  Византијски извори за историју народа Југославије IV, Београд 2007 (репринт).

  34.

  Византијски извори за историју народа Југославије III, Београд 2007 (репринт).

  33.

  Византијски извори за историју народа Југославије II, Београд 2007 (репринт).

  32.

  Византијски извори за историју народа Југославије I, Београд 2007 (репринт).

  31.

  Влада Станковић, Комнини у Цариграду (1057–1185). Еволуција једне владарске породице, Београд 2006.

  30.

  Војислав Кораћ – Мирко Ковачевић, Манастир Хиландар. Конаци и утврђење, Београд 2004.

  29.

  Ђорђе Бубало, Српски номици, Београд 2004.

  28.

  Влада Станковић, Цариградски патријарси и цареви Македонске династије, Београд 2003.

  27.

  Срђан Рајковић, Породица Вријенија у XI и XII столећу, Београд 2003.

  26.

  Нада Зечевић, Византија и Готи на Балкану у IV и V веку, Београд 2002.

  25.

  Трећа југословенска конференција византолога (Крушевац 10-13. мај 2000), ур. Љ. Максимовић, Н. Радошевић, Е. Радуловић, Београд 2002.

  24.

  Бојана Крсмановић, Успон војног племства у Византији XI века, Београд 2001.

  23.

  Радивој Радић, Страх у позној Византији 1183–1453, I–II, Београд 2000.

  22.

  Војислав Кораћ – Марица Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998.

  21.

  Срђан Пириватрић, Самуилова држава. Обим и карактер, Београд 1998.

  20.

  Сања Мешановић, Јован VII Палеолог, Београд 1996.

  19.

  Радивој Радић, Време Јована V Палеолога (1332–1391), Београд 1993.

  18.

  Византијски извори за историју народа Југославије VI, Београд 1986.

  17.

  Иван Ђурић, Сумрак Византије. Време Јована VIII Палеолога (1392–1448), Београд 1984.

  16.

  Нинослава Радошевић, Шестоднев Георгија Писиде и његов словенски превод, Београд 1979.

  15.

  Божидар Ферјанчић, Тесалија у XIII и XIV веку, Београд 1974.

  14.

  Љубомир Максимовић, Византијска провинцијска управа у доба Палеолога, Београд 1972.

  13.

  Мирјана Живојиновић, Светогорске келије и пиргови у средњем веку, Београд 1972.

  12.

  Византијски извори за историју народа Југославије IV, Београд 1971.

  11.

  Димитрије Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд 1968.

  10.

  Византијски извори за историју народа Југославије III, Београд 1966.

  9.

  Георгије Острогорски, Серска област после Душанове смрти, Београд 1960.

  8.

  Божидар Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960.

  7.

  Византиски извори за историју народа Југославије II, Београд 1960.

  6.

  Јадран Ферлуга, Византиска управа у Далмацији, Београд 1957.

  5.

  Иванка Николајевић–Стојковић, Рановизантијска архитектонска декоративна пластика у Македонији, Србији и Црној Гори, Београд 1957.

  4.

  Бариша Крекић, Дубровник и Левант (1280–1460), Београд 1956.

  3.

  Византиски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955.

  2.

  Фрањо Баришић, Чуда Димитрија Солунског као историски извори, Београд 1953.

  1.

  Георгије Острогорски, Пронија. Прилог историји феудализма у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1951.

  Извори

  1. Натписи историјске садржине у зидном сликарству I (XII–XIII век), пр. Г ојко Суботић, Бојан Миљковић, Ирена Шпадијер, Ида Тот, Београд 2015.
  2. Натписи манастира Хиландара I (XIV–XVII век), пр. Гојко Суботић, Бојан Миљковић Никола Дудић, Београд 2019.