VISANU logo
ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ
СРПСКА АКАДАМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Библиотека Византолошког института САНУ

Библиотекар: Анђелина Маринковић (viz.bib@vi.sanu.ac.rs)

Радно време: радним данима од 10.00 до 14.00 часова

Институт располаже богатом стручном библиотеком од преко 34 000 примерака књига, сепарата и свезака часописа, допуњаваном последњих година првенствено на основу обимне међународне размене и шест значајних приватних завештања (Даниела Крене де Јонга, Георгија Острогорског, Фрање Баришића, Гордане Бабић, Нинославе Радошевић и Заге Гавриловић). Уз то, фонд библиотеке има комплементарни ослонац у библиотеци Семинара за византологију Филозофског факултета у Београду, нарочито у погледу ретких старијих издања. Институтска библиотека омогућава спровођење већег дела научних истраживања у институту, а од огромне је користи многим стручњацима из сродних дисциплина и институција.