Четврто теренско истраживање

У периоду од 15. до 23. октобра 2023. године сарадници Византолошког института САНУ спровели су четврто теренско истраживање у оквиру пројекта – „Од варвара до хришћана и Ромеја – процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)“, уз подршку Фонда за науку Републике Србије (програм „Идеје“, бр. пројекта: 7748349). Теренски рад обухватио је обилазак црквених споменика на подручју Охрида, Струге, Преспе и Касторије. Реч је о прилично обимној и типолошки разноликој групи цркава, чија се изградња у науци везује за средњовизантијски период (IX–XIII век). Поред црквених споменика, чланови пројектног тима су посетили и неке значајне тврђаве на датом подручју (Охрид и Касторија) и Музеј у Охриду.