Циклус предавања на Филозофском факултету у Новом Саду

У оквиру сарадње између Византолошког института САНУ и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, током марта, априла и маја месеца 2023. године организован је циклус предавања у којем су сарадници Института студентима Одсека за историју у Новом Саду представили резултате својих истраживања и са њима обрадили различите теме из византијске историје, књижевности, историје уметности и права.