E, e, шта је то?“ – Евнуси у војном врху Византијског царства (780-1025)

Из штампе је изашла 47. књига Посебних издања Византолошког института САНУ, у сарадњи са Службеним гласником:

Бојана Крсмановић, „E, e, шта је то?“ – Евнуси у војном врху Византијског царства (780-1025).