Гласови и слике, Константин Порфирогенит и рана историја Јужних Словена и ЗРВИ 58

У Свечаној сали Палате САНУ дана 2. oктобра одржано је приказивање најновијих издања Византолошког института САНУ:

  • Гласови и слике: облици комуникације на средњовековном Балкану (IV–XVI век), уредници Станоје Бојанин, Љубомир Милановић и Милош Цветковић, Београд 2020;
  • Предраг Коматина, Константин Порфирогенит и рана историја Јужних Словена, Београд 2021;
  • Зборник радова Византолошког института 58 (2021), уредници Љубомир Максимовић и Бојана Крсмановић.

На промоцији су говорили уредници и аутор.