Гласови и слике: облици комуникацијe на средњовековном Балкану (IV–XVI век)

Из штампе је изашла 48. књига Посебних издања Византолошког института САНУ: Гласови и слике: облици комуникацијe на средњовековном Балкану (IV–XVI век), ур. С. Бојанин, Љ. Милановић, М. Цветковић, Београд 2020.