Константин Порфирогенит и рана историја Јужних Словена

Из штампе је изашла 50. књига Посебних издања Византолошког института САНУ:

Предраг Коматина, Константин Порфирогенит и рана историја Јужних Словена,  Београд 2021.