„Од варвара до хришћана и Ромеја“

Пројекат Византолошког института САНУ „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)“ прихваћен је на конкурсу Програма ИДЕЈЕ, највећег програма Фонда за науку Републике Србије.