Представљање пројекта у Византолошком одсеку Историјског института Хеленске националне истраживачке фондације у Атини

Научне сараднице Института Маја Николић и Марка Томић су 11. децембра ове године представиле досадашње резултате рада на пројекту „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на Централном Балкану (крај 10‒средина 13. века)“, који финансијски подржава Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма Идеје (акроним: BarByz_10-13, бр. пројекта: 7748349), у Византолошком одсеку Историјског института Хеленске националне истраживачке фондације у Атини.