Представљање пројекта

Дана 18. 3. 2022. године, с почетком у 12 часова у Палати САНУ, одржано је представљање пројекта „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века) – BarByz_10-13„, који финансира Фонд за науку Републике Србије (бр. пројекта: 7748349). Др Бојана Крсмановић, руководилац пројекта, представила је пројекат заједно са другим члановима тима.