Remanier, métaphraser: fonctions et techniques de la réécriture dans le monde byzantine

Међународни француско-српски научни скуп под радним називом Remanier, métaphraser: fonctions et techniques de la réécriture dans le monde byzantin одржан је на Филозофском факултету у Београду од 9. до 12. септембра 2010. г., у организацији Филозофског факултета Универзитета у Београду, Универзитета Sorbonne–Paris IV, Византолошког института САНУ и Центра за византијску историју и цивилизацију при Collège de France из Париза. На скупу је учествовало петнаест српских и француских научника, међу којима су били академици, универзитетски професори, еминентни стручњаци, као и докторанди. Међу учесницима је било неколико сарадника Византолошког института. Скуп, тематски ограничен на питања функција и техника преписивања у византијском свету, представљао је прилику за размену искустава и резултата између српских и француских научника. Саопштења прочитана на скупу објављена су у зборнику радова под истим називом –Remanier, métaphraser: fonctions et techniques de la réécriture dans le monde byzantin, у издању Филозофског факултета у Београду, Београд 2011.