Србија и Византија

Из штампе је изашла 49. књига Посебних издања Византолошког института САНУ са одабраним радовима Божидара Ферјанчића под насловом Србија и Византија.