Византијско наслеђе и српска уметност I–III (и Byzantine Heritage and Serbian Art I–III)

Приказивање публикације Византијско наслеђе и српска уметност, књ. 1–3 (и Byzantine Heritage and Serbian Art, I–III), ур. Даница Поповић и Драган Војводић (изд. Српски комитет за византологију, Службени гласник, Византолошки институт САНУ), Београд 2016, одржано је 17. јануара 2017. у Свечаној сали САНУ. На промоцији су говорили академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Љубомир Максимовић, проф. др Драган Војводић и др Даница Поповић, уредници издања.