Зборник радова Византолошког института 60

Објављен је 60. број Зборника радова Византолошког института у два тома. Свечано издање садржи педесет два оригинална научна прилога и библиографију објављених чланака у протеклих 70 година. Библиографија се редовно допуњава на интернет адреси часописа.