ЗРВИ на новој адреси

Зборник радова Византолошког института (ЗРВИ) добио је сопствену интернет адресу: https://www.zrvi-visanu.rs/ .

Ускоро ће све информације о часопису на тој адреси бити доступне и на српском језику. Сва питања у вези часописа, као и научни прилози, упућују се на редакцијску адресу за електронску пошту: zrvi@vi.sanu.ac.rs .