Byzanz und das Abendland 9

Петоро сарадника нашег Института (Предраг Коматина, Љубомир Милановић, Маја Николић, Бојана Павловић и Владан Здравковић) учествовало је на овогодишњем 9. по реду научном скупу Byzanz und das Abendland, који је одржан од 20. до 23. новембра у Будимпешти, у организацији ELTE Eötvös József Collegium, кроз сарадњу са другим научним установама, међу којима је и Византолошки институт САНУ. Сарадници Института су у својим саопштењима изложили резултате рада на пројекту „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)”, који финансијски подржава Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма Идеје (акроним: BarByz_10-13, бр. пројекта: 7748349).