Округли сто „Територијална компонента византинизације”

У оквиру рада на пројекту „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)” [акроним пројекта: BarByz_10-13, бр. пројекта: 7748349], који финансијски подржава Фонд за науку Републике Србије, у оквиру програма „Идеје”, у Палати САНУ је 13. марта 2023. године одржан Округли сто под насловом „Територијална компонента византинизације”. На округлом столу су, поред чланова пројектног тима, учествовали и стручњаци из различитих научних дисциплина, међу којима је било академика САНУ, затим истраживача са Филозофског факултета Универзитета у Београду, Археолошког и Историјског института, као и из Института за средњовековна истраживања Аустријске академије наука. На почетку скупа су др Бојана Крсмановић, др Предраг Коматина и др Милош Цветковић изложили резултате свог досадашњег рада. Реч је о саопштењима која се тичу различитих модела византијске власти на централном делу Балканског полуострва од краја 10. до 13. столећа. Излагања су била праћена картографским материјалом који је приредио члан пројектног тима др Владан Здравковић. Уследила је потом и дискусија. Округлом столу су присуствовали и студенти докторских студија историје, класичне филологије, археологије и историје уметности са Филозофског факултета Универзитета у Београду.