Представљање првог теренског истраживања

У понедељак, 19.9.2022. године у САНУ, учесници на пројекту „Од варвара до хришћана и Ромеја. Процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)“ представили су материјал и увиде са првог теренског истраживања. Осим чланова пројектног тима, у разматрању проблема учествовали су и стручни сарадници и колеге са којима се очекује сарадња на различитим пројектним задацима.

О терену и његовом картографском приказу у контексту будуће дигиталне базе података говорио је др Владан Здравковић, после чега су реч узеле колеге које су водиле истраживања и документовале стање релевантних споменика на терену: др Марка Томић, др Љубомир Милановић и др Милош Живковић.