Треће теренско истраживање

У периоду од 15. до 23. августа 2023. године сарадници Византолошког института САНУ спровели су треће теренско истраживање у оквиру пројекта – „Од варвара до хришћана и Ромеја – процес византинизације на централном Балкану (крај 10. – средина 13. века)“, уз подршку Фонда за науку Републике Србије (програм „Идеје“, бр. пројекта: 7748349). Теренски рад обухватио је обилазак црквених споменика чија се изградња на основу уметничких одлика, историјских извора и археолошких налаза у научној литератури везује за средњовизантијско раздобље (IX-XIII век). У питању су цркве и тврђаве у околини Велеса, Прилепа и Битоља.  О свим поменутим споменицима начињена је обимна фото-документација. Теренска истраживања употпуњена су посетама Музеја и Завода у Битољу, Института за старословенску културу у Прилепу и Музеја и Завода у Прилепу.